top of page
20200730_171113.jpg

LANDSKAPSTJÄNSTER    

   

 

Naturvårdande arbete i skyddat landskap

Planering och genomförande av naturvårdande arbete i skyddat landskap som naturreservat, områden med biotopskydd och naturvårdsavtal.

Grönskötsel av anläggningar för produktion av förnybar energi

Röjning omkring kranplatser vid vindkraftverk, gräsklippning inom solparker och runt vattenkraftverk.

Skötsel av ängar, vägrenar och dylikt

Skötsel av slåtterängar med elektrisk röjsåg, borttagning av gräsklipp och räfsning av mossa. 

20200807_144909.jpg

Privat markägare

Jönköping

Röjning av sly och gräs

 

Privat Markägare

Tenhult

Skötsel av skogsbete

Anläggning av skogsbete

Naturreservat Uvaberget

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Inblick i vårt arbete

bottom of page