top of page

Därför kör vi fossilfritt!

 

Klimatförändringen är en av de största utmaningar vi står inför.

 

Skogen levererar virke som är ett förnybart och klimatpositivt råmaterial som lagrar koldioxid. Men skogen lider som kanske inget annat ekosystem under klimatförändringen. Det är dubbelt så tragiskt. 

Mer och mer barkborre och ett ökande antal av skogsbränder är bara två exempel att skogen inte mår bra.

 

Skogen är inte bara en leverantör av virke utan den uppfyller även många ekosystemtjänster som ren luft och vatten. Dessutom är den basis för en diversifierad friluftsliv för oss människor och en viktig livsmiljö för många djur- och växtarter. För oss personligen är skogen den finaste arbetsplatsen som finns!

 

Med skogens hälsa står mycket på spel. Därför kör vi helt på el! Elen producerar vi till stora delar själv med vår solcellsanläggning.

Inga avgaser och mindre störande ljud är ytterligare fördelar med vår rent elektrisk flotta.

20180304_102249.jpg
20190418_133126.jpg

Så mycket bränsle och CO² har vi sparat under 2020

Under varje uppdrag noterar vi hur många liter bränsle och kg CO² vi har sparat jämfört med en liknande tjänst som genomförs av en fossildriven flotta. Bakom beräkningen ligger ett bränsleförbruk av 5 l/100 km för bilen och olika värde för de handhållna redskapen till exempel 4 l/8h för en motorsåg i en första gallring.

Sparad bränsle.JPG

Vår energibalans 2020

I 2020 producerade vi över 11.000 kWh solenergi med vår 12,4 kW solcellsanläggning. Det är nästan lika mycket som vi har förbrukad. I vårt förbruk ingår nästan allt el vi behöver privat och för våra tjänster med ACDC Skog. Med nästan 4.000 kWh hade vi en egen konsumtionsgrad av nästan 35 %.

Energibilans.JPG

Rådgivning

Fundera du också att köra fossilfritt på el?

Vi hjälper dig gärna med att kolla:

  • vilka möjligheter det finns att producera förnybar energi

  • vilka batteriredskap som passar bäst och hur man laddar batterier smart

  • vilka el fordon passar budget för att uppfylla kravet och hur laddar man de smart

Gärna tränar vi också dig i användning av batteriredskap och elfordon.

bottom of page