top of page
20201228_140740.jpg

SKOGSTJÄNSTER 

Naturvårdande arbete i skyddad skog

Planering och genomförande av naturvårdande arbete i skyddad skog som naturreservat, område med biotopskydd och naturvårdsavtal.

Arbete inom friluftsliv i skog

Planering och genomförande av arbete inom friluftsliv som anläggning av vandringsleder, skötsel av parkerings- och rastplatser.

Manuell huggning och röjning

Manuell huggning, röjning och plantering. Särskilda kompetenser har vi inom plockhuggning.

20190322_095408.jpg
20201113_114028.jpg

Fällning och toppning av gran

Naturreservat Ingaryd

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Bekämpning av barkborre

Naturreservat Uvaberget

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Första gallring gran

20190621_091407.jpg

Inblick i vårt arbete

PEFC-PRO-GRGB-ECSKOG.jpg
bottom of page