top of page
20200131_145712.jpg

Den fossilfria skogs-, landskaps- och trädgårdstjänsten  

"Vi måste bli den förändring vi vill se." M. Gandhi

20200731_151502.jpg
20190201_134444.jpg
  • Naturvårdsskötsel

  • Plockhuggning

  • Barkborre-bekämpning och m.m.

  • Röja sly

  • Slå ängar

  • Skötsel av fornlämningar och m.m.

  • Trädfällning

  • Häck- och Gräsklippning

  • Skötsel av rabatter och m.m.

20170916_163216.jpg
bottom of page